XtrailBillingenLogotypBlå (2)

Tävling
info@billingenxtrail.se

Sportsclub
sportsclub@billingenxtrail.se

Organisation
Tävling
Marknad

Ronny Roos- Ordförande
Tel: 073-0515315
ronny@billingenxtrail.se

Organisation
Tävling
Bansträckning

Karl-Fredrik Andersson 
Tel: 076-8718161
kalle@billingenxtrail.se

Organisation/Ekonomi
Martin Johansson - Ledamot 2023 
Tel: 070-2413298
martin@billingenxtrail.se

Organisation/Tävling/
Media

Magnus Ambjörnsson- Ledamot 2023
Tel: 070-5373391

magnus@billingenxtrail.se

Verksamhetsstöd
Niclas Muhrblom - Ledamot 2023
niclas@billingenxtrail.se


 

Huvudledare Sportsclub
Mikael Friberg
mikael@billingextrail.se
 

Huvudledare Sportsclub
My Svensson 
my@billingenxtrail.se

Ekonomi/Kassör -2023
Josefine Holmström